tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
what sluts in the future will be called.
"C-3po is a slutatron."
viết bởi DreamsL0ST 22 Tháng một, 2005