Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:
 
1.
Someone Who Is Slower Than Slow
You Are Slwo
How Do u Spell Slwo?
viết bởi Marcus "Skittles" 07 Tháng mười một, 2006
2 1