tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
describing something super nasty
that malted milkshake was smashty
viết bởi joepami52 12 Tháng tư, 2011