tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
When you're trying to type "Smd Bro" but you mistype, and make a new phrase.
'esemde burp'
Pker3452-"Oh shit, forgot claws"
beastpk32-"Hah, Smd brp"
viết bởi Kingboo178 24 Tháng mười một, 2011