tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Shake my dick because fuck you that's why.
smh he wrote on face book. "shake my head" is lame, use this instead; smdbfytw.
viết bởi cambob 06 Tháng tư, 2014