tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
it's way too small

( small and medim at the same time)
yo that shirt is a smeduim
viết bởi jazmin 25 Tháng tám, 2004