tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
A shithole in sandwell. run over by the various gangs.
"lets bop down to smedrock"

"i live in smedrock"
viết bởi Bear90 06 Tháng mười một, 2007