tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
a white mans chonch
man i got a smeed worm
viết bởi smeedpecker 11 Tháng chín, 2003