tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a person who is super dirty, or super geeky
That guy has no swagger and looks like a super fan boy, he smells like nerd.
viết bởi g.p.k 22 Tháng chín, 2009

Words related to smells like nerd

dirty fan boy fat geek lame nerd no swagger ugly