tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the veins on a paynus
oh no my smeo burst!!!
viết bởi berny 22 Tháng năm, 2004