tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The term for Smashingly Special. Also meaning Fucking Retarded.
Wow, your cat looks very smesial.
viết bởi Sheldon Mcdildo 14 Tháng mười, 2007