tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
So much home work
No man, I cant to go out I have smhw.
viết bởi BlackberryBandits 09 Tháng mười một, 2010