tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Someone who smiles a lot, or very noticeably.
Brian Kibler smiles a lot, he is a smilesman
viết bởi PeterSimp 19 Tháng năm, 2012