tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Leader of a clan filled with ungrateful brads
Puke : you cant sing smiling you daft prick
viết bởi smiliiiuuuuuunggggg 08 Tháng sáu, 2003