tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
the act of doing something sexual.

not necessarily sex, but something of the sort.
Guy: hey sexy. wanna smizm? ;)
Girl: *slaps* ew you perv!
viết bởi rarrriiwiwiw 29 Tháng tư, 2011