Top Definition
More profane Netspeak variation of smh, meaning "shaking my motherfucking head". An expression of general disdain for an event or statement.
IM conversation:

Userguy1: So... do you shower every day?
Usergirl25: smmfh...
Userguy1: ...
Userguy1: ...what was that for?
Usergirl25: What kind of question was that? Of *course* I shower every day! Don't you?
Userguy1: ...
viết bởi Blackbutterfly 24 Tháng một, 2007
Shaking My Motherfucking Head
Horny Teen 1:Yo I heard your sister was sucking dick.
Cocksucker's Brother:Again!!!!(runs off)
Horny Tenn 2:SMMFH
viết bởi BishopLoveBug 25 Tháng hai, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×