tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
SMMO- a nicer funnier way of saying suck my dick, but instead you're saying suck my male organ
She's such a good girl, so I told her to smmo
viết bởi kingofthesenuts 15 Tháng sáu, 2010