tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Smoking a cigarette
Yo Chris you wanna smoke a butt?
viết bởi SchoolboyQ 28 Tháng mười hai, 2013