tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
means were about to go smoke a good ol joint ie marijuana joint
"yo g we gunna smoke a j"
viết bởi Ben. s Hall 05 Tháng hai, 2008