tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
To suck a dick. He who has so often sucked dicks is the being this phrase is created after.
Yo man go smoke a phil!
viết bởi sheep herder 29 Tháng ba, 2005