tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
People that smoke anything that can catch alight.
Did you hear kevin smoked a toliet roll? He's such a smokearoze
viết bởi Acoole 08 Tháng tư, 2009

Words related to smokearoze

people smokearise smokearose smokeisrise