tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
that boss nigga that you see to re-up
yo slim, ima go see smoley & get dat green
viết bởi ATLbossNigga 09 Tháng mười một, 2010