tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a whiney jewish girl
"Stop being a smoli ryan"
viết bởi aln6176378912608759764 23 Tháng tư, 2008

Words related to smoli

curly hair girl glasses jew misspellings