tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
dumb, annoying, bitch
Ashley is fucking smolish cause she stoled my man.
viết bởi j-klick 24 Tháng mười hai, 2005
 
2.
One Ugly muthafucka! Uglier than ugly
Damnnnnn!!!!! That bitch is smolish!
viết bởi Chymya 14 Tháng bảy, 2006