tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
So Not hOTT
i know rigth, he is just like, snott. ewwwww...
viết bởi rickybaluga 02 Tháng mười hai, 2010
 
2.
A Norwegian term for the male genitalia.
Wow, that guy over there got a big snøtt!
viết bởi sv1_3ivind 14 Tháng mười một, 2010