tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A vagina witch has multipal STD's
Dont touch that "snach" its dirty
viết bởi Jake Palmer 17 Tháng một, 2005