tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A gay man's ass or butt.
You drive a new BMW, Mercedes Benz, or Lexus. You can mama's Snack Wells!
viết bởi Preluder 20 Tháng tám, 2006