tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A sneaky snitch fake nigga
Your a fuckin snake nigga.
viết bởi Indie Hoes. 01 Tháng mười một, 2013