tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A snap fap is where you snapchat while fapping.
Ex: she screenshotted my snap fap!!
viết bởi Bibojay 06 Tháng mười, 2013