tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A term used to replace burn, diss, owned etc.
Jim: "Hey fatty"

Bob: "Shut yo ass up no balls"

Tim: "Oh, snapage!"
viết bởi Geordie mcd 15 Tháng hai, 2007