tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
To be taken -- generally a gambling term usually involving losing all one's cash.
I got snapped off at the Black Jack table!
viết bởi Bordizzle 31 Tháng mười, 2005