tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
geting ur dick worked fast
jim got snapped wood from shirley
viết bởi Asian Toad 23 Tháng sáu, 2011