Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
English slang for food, chuff, scran
"I'm just going to nip out and get some snappet"
viết bởi Teels 15 Tháng tám, 2007
0 0

Words related to snappet:

chuff eats food scran sustenance