tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
English slang for food, chuff, scran
"I'm just going to nip out and get some snappet"
viết bởi Teels 15 Tháng tám, 2007

Words related to snappet

chuff eats food scran sustenance