tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Somebody who talks a lot of shit. A dick who runs his mouth all the time.
That guy is a snapping dick.
viết bởi Mr. Crip 08 Tháng sáu, 2005