tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
Jerking off, dumb ass
joey's snapping the carrot again
viết bởi Bonehead 08 Tháng tư, 2003