tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
a huge vagina that gets unbelievably tight when you get in it
dude last night i got caught in my girlfriends snare trap
viết bởi jackarf 24 Tháng năm, 2009