tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Someone who is continuously snarky.
She is such a snarkface.
viết bởi egh8878 11 Tháng hai, 2014