tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A snarky asshole; an annoying, sarcastic, self-superior, person.
I read about it from the snarkholes at Boing Boing.
viết bởi TedJ 12 Tháng ba, 2008