tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
smoking an illegal substance
Are we sniggergin tonight?
viết bởi andrew andtaylorlol 08 Tháng tám, 2009

Words related to sniggergin

bud illegal smoke smoking weed