tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
the art of snuggling up on someone or something. aka cuddling
we snigglehopped all night.
i love snigglehopping.
viết bởi mugfish 12 Tháng mười một, 2009

Words related to snigglehopping

cuddling loving snuggling spooning wonderful