tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
to seek out sexual intercourse
Boy 1: Yo, I been snipen this chick for a minute now.

Boy 2: Oh, you talkin bout(girls name)? Me too.
viết bởi TAmanda 06 Tháng hai, 2008