Top Definition
a clever, yet malicious comment.

a witty, snide comment.
That was such a snitty thing to say!
viết bởi whit717 26 Tháng ba, 2013
a combination of snotty and shitty; also a synonym for snotty depending on usage
snitty snitty bang bang
viết bởi Jeminem 15 Tháng năm, 2005
Boobs.
Check out the snitties on that snitch!
viết bởi CafeUnderway.com 12 Tháng chín, 2003
An attractive young girl, aged 18-25.
Check out that snitty!
viết bởi Martzel 19 Tháng mười, 2006
One who thinks of themselves as a badass sumbetch!
Manly lumber jack yettie
viết bởi Butch 02 Tháng hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×