Top Definition
also known as a "snow roach", this term was developed and pocketed by various students at the Monarch School in Heron, Mt.
"Oh my sweet lord, there is a snoach on my pant leg! figures, we're in the Octagonal Room."
viết bởi Observer in Montana 16 Tháng sáu, 2008
(a variant of snatch)
n: silly drunk bitch
v: to steal something random that belongs to someone else
Ang is such a snoach; she's always snoaching my weed.
viết bởi jaypooh 29 Tháng sáu, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×