tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
Speaking through the nose.
"Oh my gosh, I can't stop snoaching!"
viết bởi Cody Furmancholy 06 Tháng mười hai, 2006

Words related to snoaching

snoach heron monarch montana nasal roach snort snow snowch speak