tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Fucked!
Stuffed!
Stole!
You SNOOCKED! my wife!
viết bởi Horny Bastard 09 Tháng mười, 2003
2 2