tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
usually a joke when someone falls down like linsey lohan
oh shit i just took a snooz
viết bởi h.twer 26 Tháng ba, 2010

Words related to snooz

sleep snooze