Top Definition
The range in which someone's snore can be heard.
Wow. Her snorange goes on for at least 5 miles.
viết bởi Doctor Spencer Reid 20 Tháng tám, 2011
Noun

A round seven sided object with 4 corners.
Today in Geometry we had to draw a Snorange, those things suck! It's so hard to get the 4 corners perfect.
viết bởi Sharpedophile 15 Tháng mười, 2010
The term for an annoying individual. Somebody who talks a lot and/or gets on your nerves.
"I'm annoying! Blah blah blah..."
"God Fran, shut up! You're such a snorange!"
viết bởi Nat L 28 Tháng năm, 2007
a) When you fall asleep eating an orange. (b) When you fall asleep on an orange. (c) Ryhmes with orange.
My wife snoranged last night when she fell asleep on my orange.
viết bởi i am michelle woo 24 Tháng một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×