tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Joe Butler.
Joe, you are such a snortfod.
viết bởi blueduck577 04 Tháng ba, 2004