tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
South Australian slang for the act of picking your nose.
She caught me having a snot root.
viết bởi Mykro76 07 Tháng tư, 2010