tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a loudmouth kunt
jesus did you hear that snotybitch
viết bởi crabs 23 Tháng mười, 2003